Currently browsing

Listopad 2012

Efekt pracy

Remont małej kuchni

Prace nad tym zleceniem były związane ze skuciem starych płytek ściennych, zabudowaniu części ścian płytami gipsowo-kartonowymi, ułożeniu płytek małego formatu na ścianie, szpachlowaniu oraz malowaniu ścian.